Rys historyczny

1 października 1991 r. zarządzeniem nr 175/91 Wojewody Katowickiego z dnia 13 września 1991 r. w sprawie podziału Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Katowicach. WPK Katowice zostało podzielone na kilkanaście niezależnych przedsiębiorstw.

Powyższy fakt stał się dla zastępcy Burmistrza Tarnowskich Gór – Andrzeja Czarnika, Wójta Świerklańca – Henryka Ludygi, oraz Wójta Tąpkowic – Stanisława Kwiatosza, bezpośrednim impulsem do tego, by na podstawie art.68, ust.43 ustawy o samorządzie terytorialnym z dnia 8 marca 1990 roku, utworzyć związek komunikacyjny.
8 kwietnia 1992 roku
 dziewięć gmin-założycieli: Krupski Młyn, Mierzęcice, Piekary Śląskie, Świerklaniec, Tarnowskie Góry, Tąpkowice, Tworóg, Wielowieś i Zbrosławice, powołało Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej (wpis pod numerem 62 w rejestrze związków międzygminnych).

Pierwsza siedziba Związku, w parku świerklanieckim, została zamieniona, w grudniu 1994 roku, na biuro w Tarnowskich Górach przy ulicy Sienkiewicza. W lipcu 1999 roku miała miejsce przeprowadzka na ulicę Janasa, również w Tarnowskich Górach.

30 grudnia 1994 roku Miasteczko Śląskie (do tej pory dzielnica Tarnowskich Gór) odzyskało prawa miejskie i również wstąpiło do struktur MZKP. W roku 2006 gmina Pyskowice zgłosiła chęć przystąpienia do MZKP, jednak sprzeciwiły się temu Piekary Śląskie. W roku 2007 Piekary Śląskie wyraziły chęć wystąpienia ze związku, co też stało się w roku następnym.

1 stycznia 1997 roku gminę Tąpkowice przemianowano na Ożarowice, tym samym aktualnie do MZKP należą: Krupski Młyn, Miasteczko Śląskie, Mierzęcice, Ożarowice, Świerklaniec, Tarnowskie Góry, Tworóg, Wielowieś i Zbrosławice. Z dniem 17 lipca 2014 roku pełnoprawnym członkiem Związku została gmina Toszek.

Obecnie na terenie gmin członków MZKP Związek w pełni organizuje komunikację autobusową, a oprócz tego w ramach zawartych umów z Komunikacyjnym Związkiem Komunalnym GOP obsługuje również tereny następujących miast i gmin: Katowice, Siemianowice, Bytom, Radzionków, Zabrze, Gliwice, Będzin, Bobrowniki, Wojkowice, Psary, Pyskowice.

W trosce o jak najlepszą obsługę Pasażera, rozpoczęto budowę, w miejscu wysłużonego dworca w Tarnowskich Górach, nowoczesnego, w pełni funkcjonalnego centrum komunikacyjnego – „PRZYSTANEK EUROPA”.