Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach

Dworzec autob.

Kalendarium prac

 

30 kwietnia 2013 - Uroczyste otwarcie dworca.Kwiecień 2013
– Zostały zakończone prace drogowe ulic: Częstochowskiej i Pokoju.Luty - marzec 2013
– Trwają końcowe prace na terenie budynku dworca.Styczeń 2013
– W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych na placu manewrowym generalny wykonawca zwrócił się o przesunięcie terminu zakończenia robót.Grudzień 2012
– W dalszym ciągu trwają prace wykończeniowe w budynku dworca i na placu manewrowym. Rozpoczęto prace związane z przebudową ul. Częstochowskiej.


 


Listopad 2012
– Na placu manewrowym wylano część betonowej płyty, ułożono kostkę wokół budynku. Wylano warstwę bitumiczną na ulicy Pokoju. Ciąg dalszy prac wykończeniowych w budynku dworca autob...więcej...

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.

Przystanek Europa - regionalne centrum obsługi pasażerskiej w Tarnowskich Górach

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

 

Dzięki funduszom pozyskanym ze środków Unii Europejskiej, Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach przystąpił do realizacji projektu, którego celem jest budowa nowego dworca. W czasie 15 miesięcy powstanie nowy budynek dworca, plac manewrowy, parking, zostaną przebudowane przyległe ulice i skrzyżowania.

Projekt budowy nowego dworca przewiduje przede wszystkim zmianę organizacji ruchu. Nowy, bezkolizyjny układ, z rozdzieleniem ruchu pieszego i autobusowego przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa podróżnych.

Ulica Pokoju na odcinku skrzyżowań z ulicą Styczyńskiego i z placem 9-go maja ulegnie przebudowie na jezdnię trzypasmową, na której będą wytyczone pasy wjazdu dla autobusów jadących od strony Częstochowy, od strony Centrum Miasta, a także prawoskręt dla samochodów osobowych skręcających w ulicę Styczyńskiego.

Jednym z zadań w ramach projektu jest również budowa nowego placu manewrowego, z dziewięcioma stanowiskami postojowymi, z rozdzieleniem na stanowiska dla wsiadających i wysiadających, przelotowe oraz autobusów komunikacji międzynarodowej i krajowej. Wszystkie stanowiska będą w pełni zadaszone. Na środku placu manewrowego znajdą się miejsca parkingowe dla kilkunastu autobusów.

Istniejący budynek dworca wraz z innymi obiektami infrastruktury zostanie rozebrany, a w jego miejsce powstanie nowoczesny dworzec z pełni zadaszonymi peronami. Część dla podróżnych będzie złożona z poczekalni głównej, holu wejściowego i zespołu trzech wielofunkcyjnych stanowisk informacyjno-kasowych. Znajdzie się także miejsce dla pomieszczeń socjalno-technicznych.

Dodatkowym ułatwieniem dla podróżnych będzie system dynamicznej informacji pasażerskiej. Tablice przystankowe LED będą wyświetlały informacje o planowanych przyjazdach i odjazdach najbliższych autobusów. System będzie kompatybilny z dyspozytorskim systemem pozycjonowania pojazdów wdrażanym w nowych autobusach PKM Świerklaniec oraz KZK GOP. W przyszłości system będzie współdziałał w systemie tzw. Karty Usług Publicznych, która z założenia ma obejmować cały region Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego.

Pozostałe informacje o projekcie

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Priorytet: VII. Transport

Działanie: 7.2 Transport publiczny

Wartość projektu: 18 520 600,16 zł

Dofinansowanie: 11 166 985,33 zł

Okres realizacji: październik 2011 - marzec 2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl