Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach

Strona główna

Budowa nowego dworca Promocja RPO Województwa ŚląskiegoMapa RPO Województwa Śląskiego

Tour de Pologne 2015 - funkcjonowanie komunikacji w dniu 4.08.2015r

31-07-2015r / godz. 13:00

 

W uzupenieniu naszej informacji o funkcjonowaniu komunikacji w czasie przejazdu peletonu przez Piekary Śląskie w dniu 04.08.2015r informujemy, że
- linia nr 85 będzie kursowała w obu kierunkach na trasach skróconych Pyrzowice - „Bobrowniki Rondo” (postój i zawracanie) lub Bytom - „Piekary Śl. Brzeziny Harcerska” (postój i zawracanie), według obowiązujących rozkładów jazdy,
- linia nr 105 będzie kursowała w obu kierunkach na trasie skróconej Mierzęcice - „Bobrowniki Rondo” (postój i zawracanie), według obowiązującego rozkładu jazdy; dla wozów, które znajdą się w tym czasie na Osiedlu Wieczorka będzie obowiązywał postój na przystanku „Piekary Śl. Os.Wieczorka Dworzec”.
Powyższe zalecenia zostały uzgodnione z naszym Związkiem przez KZK GOP - katowickiego organizatora komunikacji na terenie którego trasy ww. linii w większej części przebiegają.

 

29-07-2015r / godz. 10:48

 

W niżej opublikowanych dokumentach przedstawiamy istotne informacje dotyczące funkcjonowania komunikacji 4.08.2015r w czasie przejazdu kolarzy przez Tarnowskie Góry - III etap wyścigu kolarskiego.

- komunikat (szczegółowe zmiany funkcjonowaniu w komunikacji publicznej),
- harmonogram (spodziewane czasy przejazdu kolarzy przez poszczególne miejscowości),
- mapka z trasą przejazdu przez teren MZKP,
- mapka z trasą przejazdu przez Tarnowskie Góry,

Chorzów - czasowa zmiana tras linii 192, 820, 830

22-07-2015r / godz. 09:40

 

W związku z rozpoczęciem kolejnego etapu robót w rejonie rynku chorzowskiego (budowa centrum przesiadkowego) od 27.07.br do odwołania ulegną zmianie trasy linii autobusowych przebiegających przez skrzyżowanie ulic Katowickiej i Konopnickiej. Autobusy linii 192 jadące z Tarnowskich Gór, po obsłudze przystanku "Chorzów Plac Powstańców Śl." zjadą z estakady w ul. Powstańców (Jagielońską), skąd kierować się będą na dotychczasowe przystanki końcowe tj. "Chorzów Rynek" lub "Chorzów Stary Szyb Prezydent". Zmieniona trasa linii nr 820, 830 w kursach do Bytomia i Tarnowskich Gór wyklucza zjazd do przystanku "Chorzów Rynek" i obsługę tego przystanku. Dla pasażerów zostanie wyznaczony tymczasowy przystanek zastępczy "Chorzów Chopina".W związku z powyższym nastąpi skrócenie czasu przejazdu autobusów do Bytomia i Tarnowskich Gór o około 2 minuty.
Pełna informacja zostanie opublikowana na stronach KZK GOP.

Godziny pracy kolektury biletowej w dniach 17.07.2015 i 20.07.2015

15-07-2015r / godz. 12:18

 

Informujemy, że w dniach 17.07.2015 (piątek) i 20.07.2015 (poniedziałek) kasa biletowa będzie czynna w godzinach od 06.00 do 17.00

BIBIELA, BRYNICA - uruchomienie linii zastępczej !

14-07-2015r / godz. 11:45

 

INFORMUJEMY, że z powodu całkowitego zamknięcia odcinka drogi wojewódzkiej nr 912 Żyglin – Ostrożnica spowodowanego odnową nawierzchni, w dniach 16 - 17.07.2015r uruchamia się linię wahadłową o numerze 287, obsługiwaną dwoma minibusami, na trasie „Żyglin Kościół” - „Bibiela” - „Brynica” (przejazd drogą przez Imielów), zapewniającą ww. sołectwom połączenie z Tarnowskimi Górami w systemie przesiadkowym na linie 87 lub 145 na przystanku „Żyglin Kościół”. Równocześnie ulegają skróceniu do przystanku „Żyglin Kościół” trasy linii 145 oraz 87.
W przypadkach losowych wykonawca dopuszcza możliwość kontynuowania prac w dniu 20.07.2015r. Popołudniowy kurs zjazdowy autobusu linii 87 – wóz 2 do zajezdni w Świerklańcu w dni robocze zastąpiony został kursem powrotnym do Tarnowskich Gór o godzinie 16.05. Kierowcy autobusów linii 87 ,145, 287 mają obowiązek oczekiwania na przystanku przesiadkowym na przyjazd autobusu w kursach powiązanych.

Uwaga !

W związku z brakiem możliwości rozkładowych dojazd i przesiadka z Tarnowskich Gór do Brynicy z przyjazdem do tego sołectwa na godzinię 6.20 będzie możliwy tylko w połączeniu z linią 87, której autobus odjeżdża z Tarnowskich Gór o godzinie 5.32. Podobna sytuacja dotyczyć będzie kursu linii 145 o godz. 16.40 z Tarnowskich Gór.

Rozkład linii zastępczej 287 w kierunku Bibieli


Rozkład linii zastępczej 287 w kierunku Żyglina KościołaPiekary Śląskie - zmiana rozkładu linii nr 5 oraz 780 z okazji Dni Piekar

10-07-2015r / godz. 09:20

 

Informujemy, że w związku z "Dniami Piekar 2015" w dniach 11.07.2015 (sobota) oraz 12.07.2015 (niedziela) zostaną wprowadzone następujące zmiany w komunikacji miejskiej:

 

Dla Linii nr 5

 

  • Kurs o 23:30 z Katowic do Świerklańca zostanie wydłużony do Tarnowskich Gór.
  • Zostaną dodane trzy kursy o 23:52, 0:42, 1:06 z Katowic do Świerklańca.
  • Zostaną dodane dwa kursy o 23:26, 23:50 z Tarnowskich Gór do Katowic oraz dwa o 0:16, 0:48 z Tarnowskich Gór do Świerklańca.

 

Dla linii nr 780

 

  • Linia będzie kursowała w Piekarach Śląskich na Os. Wieczorka w obu kierunkach ulicą Papieża Jana Pawła II z pominięciem ulic: Gen. Maczka i Armii Krajowej, tj. bez obsługi przystanku "Piekary Śl. Os. Wieczorka Ośrodek Zdrowia".

Zmiany w sieci komunikacyjnej MZKP/KZK GOP

03-07-2015r / godz. 08:34

 

  • utworzono nowy przystanek "Myszkowice Remiza" (NŻ),
  • utworzono nowy przystanek "Strzybnica Poczta" (NŻ),
  • z dwóch stanowisk przystanku "Michałkowice Kościół" zlokalizowanych przy ul. Elizy Orzeszkowej utworzono przystanek "Michałkowice Plac 11 Listopada".

Godziny pracy kolektury biletowej w dniach 02.07.2015 i 03.07.2015

02-07-2015r / godz. 06:18

 

Informujemy, że w dniach 02.07.2015 (czwartek) i 03.07.2015 (piątek) kasa biletowa będzie czynna w godzinach od 06.00 do 17.00


___________________________________________________________________________________________
Wielowieś Zbrosławice Świerklaniec Tworóg Krupski Młyn Miasteczko Śląskie Mierzęcice Ożarowice Tarnowskie Góry Toszek