Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach

Strona główna

Budowa nowego dworca Promocja RPO Województwa ŚląskiegoMapa RPO Województwa Śląskiego

Zmiany w sieci przystankowej

13-01-2015r / godz. 10:30


Informujemy, że z dniem 16.01.2015r wprowadza się następujące zmiany dotyczące przystanków w sieci komunikacyjnej MZKP Tarnowskie Góry.

 

  • Przystanek „Nakło Śl. Szkoła” przemianowano na „Nakło. Śl. Pałac”.
  • Przystanek „Strzybnica Prezydium” przemianowano na „Strzybnica Zametowska”. Przystanek „Strzybnica Dom Kultury” przemianowano na „Strzybnica Park Hutnika”.
  • Przystanek „Czarna Huta” przemianowano na „Sowice Czarna Huta”.
  • Przystanek „Tarnowskie Góry Obwodnica” - uzyskuje status przystanku stałego.
  • Od dnia 16.02.2014r zostanie uruchomiony na wniosek władz gminy Ożarowice nowy przystanek „Ożarowice Staszica”, zlokalizowany przy ulicy Kościuszki ok 30m w kier. wschodnim za skrzyżowaniem z ul. Staszica.

Zmiana rozkładu linii nr 614

13-01-2015r / godz. 10:25


Z dniem 17.01.2015r na wniosek pasażera, wprowadza się korektę rozkładu jazdy linii nr 614 w dni wolne od pracy, polegającą na opóźnieniu odjazdu autobusu z pętli „Miasteczko Śląskie Huta” do Tarnowskich Gór z godziny 6.02 na 6.15.

Zmiana rozkładu linii nr 246

13-01-2015r / godz. 10:22


Od 22.01.2015r na wniosek pasażerów opóźnia się o 5 min. z godz. 14.20 na godz. 14.25 odjazd autobusu linii 246 z Tarnowskich Gór Dworca w kierunku Ożarowic. Opóźnienie odjazdu umożliwia przesiadkę z linii 780.

Zmiana rozkładu linii nr 143

13-01-2015r / godz. 10:20


Od 19.01.2015r na wniosek pasażerów dojeżdżających w systemie przesiadkowym do Katowic przyspiesza się o 4 min. z godz. 5.53 na godz. 5.49 odjazd autobusu linii 143 z Tworoga. Przyjazd na dworzec autobusowy w Tarnowskich Górach o godz. 6.22 pozwoli na przesiadkę na autobus linii 820 odjeżdżający o godz. 6.25

 

Wprowadzenie korekty pociąga za sobą przyspieszenie o 5 min. kursu wcześniejszego z Tarnowskich Gór, który po zmianie będzie realizowany o godz. 5.13

Zmiana rozkładu linii nr 129

13-01-2015r / godz. 10:20


Z dniem 19.01.2015r na wniosek władz gminy Krupski Młyn, wprowadza się korektę rozkładu jazdy linii nr 129 w dni robocze, polegającą na opóźnieniu odjazdu autobusu z pętli „Krupski Młyn Słoneczna” do Tarnowskich Gór z godz. 12.04 na 12.12.


___________________________________________________________________________________________
Wielowieś Zbrosławice Świerklaniec Tworóg Krupski Młyn Miasteczko Śląskie Mierzęcice Ożarowice Tarnowskie Góry Toszek