Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach

Strona główna

Budowa nowego dworca Promocja RPO Województwa ŚląskiegoMapa RPO Województwa Śląskiego

Tarnowskie Góry - zmiana rozkładów jazdy autobusów linii 64, 134, 614 w dni robocze

20-10-2014r / godz. 10:32

 

W odpowiedzi na wniosek pasażerów dotyczący poprawienia koordynacji popołudniowych kursów autobusów w połączeniach do Osiedla Przyjaźń MZKP przygotował korektę rozkładów jazdy linii nr: 64, 134 i 614 na dni robocze, którą przekazuje się do realizacji z dniem 01.11.2014r. Obejmuje ona między innymi:

- wprowadzenie w godzinach od 14.00 do 16.00 równego 5 min. czasu oczekiwania na przesiadkę z autobusu linii 820 na autobus linii 64,

- dokonanie zmiany wybranych czasów odjazdu w kursach porannych linii 64, w tym 2 kursów którymi dojeżdża młodzież do szkół w centrum Tarnowskich Gór, przyspieszając ich odjazd ze Starych Tarnowic o 4 min. z godz. 7.26 i 7.28 na godz. 7.22 i 7.24. (dostosowanie połączeń przesiadkowych do odjazdu autobusów linii 820),

- opóźnienie odjazdu autobusu linii nr 134 z Tarnowskich Gór z godz. 16.30 na godz. 16.32 z równoczesnym włączeniem do obsługi przystanku „Stare Tarnowice Litewska”,

- opóźnienie o 5 min. kursu autobusu linii 614 z „Miasteczka Śląskiego Osiedla” z godz. 16.47 na godz. 16.52 z równoczesną zmianą trasy polegającą na włączeniu w obsługę dodatkowych przystanków: „Litewska”, „Janasa”, „Szpital”,

Prosimy o zgłaszanie ewentualnych uwag do wprowadzonych zmian rozkładowych.

Godziny otwarcia BOP w listopadzie 2014r.

20-10-2014r / godz. 13:07

 

Informujemy, że w związku z przypadającymi w listopadzie świętami, w dniach 1.11, 10.11, 11.11 funkcjonowanie Biura Obsługi Pasażera ulega zmianie:

 

 • 01.11.14r. (sobota) - Biuro nieczynne
 • 10.11.14r. (poniedziałek) - Biuro czynne w godzinach 8:00 - 16:00
 • 11.11.14r. (wtorek) - Biuro nieczynne

Funkcjonowanie komunikacji w dniach 1, 2 i 11 listopada

20-10-2014r / godz. 13:07

 

Informujemy, że w  związku ze świętami przypadającymi w listopadzie 2014r. komunikacja autobusowa funkcjonować będzie w następujący sposób:

 

 • 1 listopada 2014r. (Wszystkich Świętych – sobota) wg rozkładów obowiązujących na niedziele i święta bez obsługi przystanków zlokalizowanych przy centrach handlowych (do obsługi linii nr 129 skierowane zostaną w tym dniu autobusy przegubowe);
 • 2 listopada 2014r. (Dzień Zaduszny – niedziela) wg rozkładów obowiązujących na niedziele i święta;
 • 10 listopada 2014r. (poniedziałek) wg rozkładów na dni robocze szkolne;
 • 11 listopada 2014r. (Święto Niepodległości – wtorek) wg rozkładów obowiązujących na niedziele i święta bez obsługi przystanków zlokalizowanych przy centrach handlowych.

 

Ponadto linie KZK GOP Katowice w dniach 1 i 2 listopada 2014r. kursować będą wg rozkładów jazdy obowiązujących w soboty z wyjątkiem linii nr 288, która w dniu 1 listopada kursować będzie wg specjalnego rozkładu jazdy oraz autobusów linii nr 135 i 735 kursujących w dniu 1 listopada wg rozkładów obowiązujących na dni robocze.

 

W dniach ustawowo wolnych od handlu odjazd autobusów obsługujących przystanki zlokalizowane przy sklepach TESCO i KAUFLAND w Tarnowskich Górach będzie opóźniony o ok. 4 min.

Tarnowskie Góry - remont ulicy Wyszyńskiego

20-10-2014r / godz. 10:32

 

Informujemy, że od dnia 20.10.2014r od godz. 9.30 nastąpi zmiana organizacji ruchu na ulicy Wyszyńskiego w Tarnowskich Górach, wynikająca z wprowadzenia kolejnego etapu robót drogowych. W stosunku do dotychczas obowiązującego układu komunikacyjnego wprowadzone zostaną następujące zmiany:

 

 • Przystanek „Tarnowskie Góry Wyszyńskiego” obowiązujący dla kierunku Stare Tarnowice zostaje wyłączony z obsługi a w zamian uruchomiony zostaje przystanek zastępczy zlokalizowany o około 80 metrów przed skrzyżowaniem z ulicą Wyspiańskiego,
 • Przywrócona zostaje planowa obsługa przystanku „Tarnowskie Góry Wyszyńskiego” obowiązującego dla kierunku Tarnowskie Góry dworzec autobusowy z równoczesną likwidacją przystanku zastępczego.

 

29-09-2014r / godz. 14:08

 

Informujemy, że w związku ze zmianą organizacji ruchu na ulicy Wyszyńskiego w Tarnowskich Górach od dnia 29.09.2014 godz 12:00 wprowadza się następujące zmiany funkcjonowania komunikacji:

 

 • Wszystkie linie autobusowe wykonujące przejazd ulicą Wyspiańskiego kieruje się dwukierunkowo na trasę objazdową ulicami Gruzełki i Strzelców Bytomskich.
 • Przystanek „Tarnowskie Góry Krótka” dla kierunku St. Tarnowice zostaje przesunięty o około 100 metrów w kierunku skrzyżowania z Obwodnicą, a obowiązujący dla kierunku Tarnowskie Góry dworzec o około 150 metrów w kierunku ronda "Solidarność".
 • Przystanek „Tarnowskie Góry Wyszyńskiego” obowiązujący dla kierunku Tarnowskie Góry dworzec zostaje cofnięty o około 300 metrów przed skrzyżowanie z ulicą Wyspiańskiego
 • Dla linii autobusowych przejeżdżających ulicą Wyszyńskiego na całej długości tj. od Obwodnicy do ronda "Solidarność", na obecnym etapie prac, nie przewiduje się zmiany trasy a utrudnienia polegać będą na przejeździe dwóch odcinków z ruchem wahadłowym.

Bytom - Przebudowa ulicy Strzelców Bytomskich cd.

03-10-2014r / godz. 13:40

 

Informujemy, że od dnia 06.10.2014 r. na ok. 2 tygodnie nastąpi zamknięcie dla ruchu w obu kierunkach odcinka ulicy Łokietka, pomiędzy osią skrzyżowania z ulicą Strzelców Bytomskich a ulicą Legnicką. Wobec powyższego, podczas ww. prac autobusy linii nr: 73, 158 i 167 będą kursowały w tym rejonie trasą objazdową w jednym kierunku. Trasa objazdowa dla autobusów linii nr: 158 w kierunku Rokitnicy będzie przebiegała od ulicy Strzelców Bytomskich ulicami: Niepodległości i Drzewną do ulicy Łokietka, bez obsługi przystanków przy ulicy Łokietka: „BYTOM Stroszek Osiedle” i „BYTOM Stroszek Zajezdnia”. Pozostałe linie autobusowe, tj. 19 i 820 od dnia 06.10.2014 r. powrócą w tym rejonie na swoje planowe trasy, tj. z przebiegiem w obu kierunkach ulicą Strzelców Bytomskich. Jedynie na krótkim odcinku ulicy Strzelców Bytomskich w rejonie przystanku „BYTOM Stroszek Osiedle” ruch będzie nadal odbywał się wahadłowo z obsługą ww. przystanku w obu kierunkach w tymczasow...więcej...

Katowice, Siemianowice Śląskie - Silesia Marathon 2014

03-10-2014r / godz. 9:30

 

Dnia 5.10.2014 między godziną 8:00 a 15:30 odbędzie się SILESIA MARATHON 2014. W związku z tym zostaną wprowadzone trasy objazdowe dla linii nr 5 i 820:


820 (od około 8:30 do ok. 15:15) -

 • tylko w kierunku Chorzowa - po obsłudze przystanku początkowego "Katowice Stawowa" autobusy pojadą ulicami: Skargi, w lewo w ul. Słowackiego, w prawo w ul. Mickiewicza, Dąbrówki, Gliwicką, Bracką do ul. Chorzowskiej. Linia dodatkowo obsługiwać będzie wszystkie przystanki autobusowe zlokalizowane w ciągu ul. Gliwickiej: "Katowice Dąbrówka", "Załęże Pośpiecha", "Załęże Janasa" i "Załęże Dwór".

 

5 (od około 9:15 do ok 12:10) -

 • w kierunku Katowic - po obsłudze przystanku "Siemianowice Plac Skargi" autobusy skierowane zostaną ulicami: Kapicy, Niepodległości, Wróblewskiego.
 • w kierunku Michałkowic - uwzględniając objazd wprowadzony na terenie Katowic, autobusy skierowane zostaną ulicami: Wróblewskiego, Bohaterów Westerplatte, Wieczorka do ul. Michałkowickiej.


Odnośnik do komunikatu KZK GOP

Wielowieś Zbrosławice Świerklaniec Tworóg Krupski Młyn Miasteczko Śląskie Mierzęcice Ożarowice Tarnowskie Góry Toszek