Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach

Strona główna

Budowa nowego dworca Promocja RPO Województwa ŚląskiegoMapa RPO Województwa Śląskiego

KAMIENIEC - remont pętli autobusowej przy zespole szkół

25-07-2014r / godz. 13:50


W związku z planowanym remontem pętli autobusowej, zlokalizowanej przy Zespole Szkół w Kamieńcu przy ulicy Gliwickiej, informujemy, że od 28.07.2014r do ok. 11.08.2014r (termin zakończenia zostanie podany w późniejszym komunikacie) wyłącza się z obsługi wszystkich linii autobusowych przystanek „Kamieniec Szkoła”.
Z braku możliwości wyznaczenia miejsca do wykonania nawrotu przez autobusy linii nr 132, na czas prowadzonych prac, ich trasa przejazdu ulega skróceniu do pętli autobusowej „Wieszowa Dworzec PKP”.
W przypadku linii nr 191 wszystkie autobusy włączające się do ruchu z ulicy Wiejskiej w ulicę Tarnogórską w Kamieńcu skierują się bezpośrednio w kierunku Zbrosławic z pominięciem przystanków „Kamieniec Pętla” i „Kamieniec” ale z obligatoryjną obsługą przystanku „Kamieniec Kościół”, przy czym dla kursów w których autobusy dotychczas kończyły trasę na przystanku „Kamieniec Szkoła” będzie obowiązywał nowy przystanek końcowy (początkowy) - „Zbrosławice Dom Opieki”. Zmiana trasy będzie obowiązywała w obu kierunkach jazdy.
Uwaga !
Obsługa wszystkich przystanków przy ulicy Tarnogórskiej w Kamieńcu i ulicy Wolności w kierunku centrum Zbrosławic przez autobusy linii 191 będzie przyspieszona o ok.4 minuty.

KOMUNIKAT - Wymiana wiat przystankowych na terenie MZKP

18-07-2014r / godz. 13:03


Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej informuje, że w miesiącu lipcu 2014 roku rozpocznie się wymiana wiat przystankowych na terenie gmin uczestników MZKP. Od dnia 25.07.2014r. nastąpi systematyczna wymiana 80 starych wiat na nowe, która zakończy się 30.09.2014r.

 

Proces wymiany wiat będzie wiązał się z chwilowym pogorszeniem warunków  oczekiwania na autobus w sytuacji braku wiaty na przystanku (stara zlikwidowana nowej jeszcze nie ma). Spowodowane to jest między innymi koniecznością naprawy nawierzchni chodnika. Ze swej strony MZKP wraz z dostawcą wiat dołożą wszelkich starań aby okres bez wiaty na przystanku był jak najkrótszy.

 

Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej przeprasza pasażerów za ewentualne utrudnienia w korzystaniu z naszej komunikacji związane z procesem wymiany wiat przystankowych.

"Dni Piekar Śląskich"

16-07-2014r / godz. 12:39

Informujemy, że w związku z obchodami "Dni Piekar Śląskich" w dniach 19, 20.07.2013r. (sobota i niedziela) uruchomione zostaną dodatkowe kursy autobusów linii nr 5 (rozkład jest dostepny w internecie pod właściwą datą). Linia autobusowa nr 780 w tych dniach nie będzie obsługiwała przystanku "Os. Wieczorka Ośrodek Zdrowia".

Bytom Stroszek - przebudowa ul. Strzelców Bytomskich

14-07-2014r / godz. 10:45

Informujemy,  że  od  dnia  jutrzejszego tj. 15.07.2014r autobusy linii 19 i 820 jadące w kierunku Bytomia skierowane będą na trasę objazdową przez Osiedle Stroszek. O szczegółach zmiany organizacji ruchu można przeczytać na stronie KZK GOP Katowice.

Opatowice - budowa kanalizacji cd.

03-07-2014r / godz. 8:55

 

Informujemy,  że  od  dnia  dzisiejszego  tj.  3  lipca  2014r  od  godziny  9.00  przestaje obowiązywać  trasa  objazdowa  prowadzona  ul. Starotarnowicką  w  Tarnowskich  Górach, tym samym autobusy linii nr 1, 614, 780 powracają na planową trasę z przejazdem ul. Wiejską i obsługą przystanku „Opatowice Wiejska”.

 

21-05-2014r / godz. 9:30

Powołując się na informację od wykonawcy robót, informujemy, że okres obowiązywania objazdu zostaje przedłużony do odwołania.

 

16-05-2014r / godz. 11:30

Powołując się na informację od wykonawcy robót, informujemy, że od dnia 19 maja br. od godz. 9:00 na okres około 2 dni zostanie zamknięta całkowicie ulica Starowapienna, co spowoduje przywrócenie trasy objazdowej dla autobusów linii 180, 614, 780 ulicami Dymarską, Zagórską, Tuwima i Wiśniową (linia 736). W zamian za nieobsługiwany przystanek „Opatowice Posesja 68” będzie, jak przy poprzednim zamknięciu, obowiązywał będzie przystanek zastępczy usytuowany na ul.Tuwima w rejonie skrzyżowania z ul.Starowapienną.

 

12-05-2014r / godz. 9:00

W dniu 12.05.2014r o godz. 9.00 przywrócono ruch autobusów na planowych trasach.

 

30-04-2014r / godz. 9:00

W związku z pracami przy budowie kanalizacji w ciągu ul. Starowapiennej, skutkującymi całkowitym zamknięciem tej ulicy na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Dymraską i Tuwima, ustala się w dniach 5, 6 i 7.05.2014r od godziny 9:00 dla autobusów linii 180, 614, 780 trasę objazdową przebiegającą ulicami Dymarską, Zagórską i Tuwima. W zamian za nieobsługiwany przystanek "Opatowice Posesja 68" służby MZKP przygotują przystanek zastępczy usytuowany na ul. Tuwima w rejonie skrzyżowania z ul. Starowapienną.

 

Trasa przejazdu autobusu linii 736 w kursach przez Opatowice przebiegać będzie kolejno ulicami: Zagórską, Wiśniową, Pastuszki, Tuwima, Zagórską, Dymarską, Starowapienną gdzie włączy się w planową trasę.

 

Mapka sytuacyjna

WielowieśZbrosławiceŚwierklaniecTworógKrupski MłynMiasteczko ŚląskieMierzęciceOżarowiceTarnowskie Góry