Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach

Strona główna

Budowa nowego dworca Promocja RPO Województwa ŚląskiegoMapa RPO Województwa Śląskiego

Przeczyce - zamknięcie ul. 21 Stycznia

13-05-15 / godz.8:53

 

 

  • w dniu 14.05.2015r od godziny 8.00 do godziny 24.00 nastąpi wyłączenie odcinka ul. 21 Stycznia w Przeczycach pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami DK 78 i Targową. Dla linii 269 i 625 (kurs o godzinie 12.48 z Mierzęcic) wyznaczony zostanie objazd przebiegający od przystanku „Mierzęcice Widokowa” ulicami Widokową, Głowackiego i Targową, gdzie na przystanku „Przeczyce Przystań” autobusy włączą się w obecne trasy przejazdu (dla linii nr 269 obowiązuje w dalszym ciągu objazd przez Marcinków). Trasa objazdu będzie obowiązywała dla obu kierunków jazdy.

 

  • w dniu 15.05.2015r od wczesnych godzin rannych do godz. 8.00 zostanie przywrócona możliwość przejazdu ul. 21 Stycznia pomiędzy DK 78 a ul. 1000-Lecia, natomiast od godziny 8.00 do godziny 24.00 nastąpi wyłączenie odcinka pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Targową i 1000-Lecia / Zarzeczną. Autobusy linii 269 i 625 (kurs o godzinie 12.48 z Mierzęcic) od przystanku Przeczyce Przystań skierowane zostaną na trasę objazdową wyznaczoną ulicami: Targową, Głowackiego, Czerwonego Zagłębia, Mostową i 1000-Lecia, gdzie w rejonie skrzyżowania z ul. 21 Stycznia obsłużą uruchomiony przystanek zastępczy a następnie włączą się w obecne trasy przejazdu (dla linii nr 269 obowiązuje w dalszym ciągu objazd przez Marcinków).

 

  • w dniu 15.05.2015r od godz. 8.00 do godziny 24.00 autobusy linii 625 (nie dotyczy kursu o godz. 12.48 z Mierzęcic) od skrzyżowania w Targoszycach pojadą ul. Czerwonego Zagłębia, ul.Mostową i 1000-Lecia z obsługą zastępczego przystanku usytuowanego w rejonie skrzyżowania z ulicą 21 Stycznia, po czym na skrzyżowaniu włączą się w swoje planowe trasy.

 

mapa

 

06-05-15 / godz.12.10

 

W związku z informacją otrzymaną od wykonawcy prac drogowych w Przeczycach – firmy „SKANSKA” komunikujemy, że w dniu 07.05.2015r od godziny 8.00 do 24.00 nastąpi całkowite zamknięcie ulicy 21 Stycznia w Przeczycach. Autobusy linii 269 oraz autobus linii 625 w kursie o godzinie 12.48 z Mierzęcic, od przystanku „Mierzęcice Widokowa” zostaną skierowane na trasę objazdową przebiegającą ulicami Widokową, Głowackiego i Targową, gdzie na przystanku „Przeczyce Przystań” włączą się w obowiązujące obecnie trasy przejazdu (dla linii nr 269 obowiązuje w dalszym ciągu objazd przez Marcinków). Objazd będzie obowiązywał dla obu kierunków jazdy.
W związku z powyższym wyłączone z obsługi przez linie 269 i 625 od godziny 8.00 będą przystanki: „Przeczyce Zakamień”, „Przeczyce Ośrodek Panda”, i „Przeczyce Camping”, obowiązuje natomiast obsługa wszystkich przystanków na trasie objazdu.

Raduń - objazd dla linii nr 152, 747, 748

13-05-15 / godz.11.02 (PILNE)

 

Na podstawie informacji uzyskanej od wykonawcy robót drogowych w Raduniu przekazujemy do wiadomości, że od teraz obowiązują zasady obsługi przystanków w Raduniu jak w dniu wczorajszym. Utrudnienia spowodowane są całkowitym zamknięciem wjazdu do tego sołectwa od strony drogi wojewódzkiej nr 901.

 

12-05-15 / godz.11.50

 

Na podstawie wiadomości otrzymanej z Urzędu Gminy w Wielowsi informujemy, że w dniu dzisiejszym
tj. 12.05.2015r od godziny 16.30 zamknięty będzie odcinek ulicy Wiejskiej w Raduniu na odcinku
od skrzyżowania z Drogą Wojewódzką nr 901 do przystanku Raduń Droga Do Borowian.

 

Z tego względu wyznacza się dla linii 152 objazd z wykorzystaniem DW 901 i wjazdem kieszeniowym
od strony Kieleczki.

 

mapa

Zmiana rozkładu jazdy linii nr 192

07-05-15 / godz.14.27

 

W związku z pracami przy budowie centrum przesiadkowego w Chorzowie skutkującymi zamknięciem niektórych ulic, w uzgodnieniu z KZK GOP, wprowadza się z dniem 11.05.2015r nowy rozkład jazdy linii 192, w którym wydłużono trasę przejazdu autobusów do przystanku „Chorzów Stary Szyb Prezydent” (nie dotyczy 2 kursów porannych).

Przejazd autobusu od przystanku „Chorzów Plac Powstańców Śl.” do przystanku końcowego odbywał się będzie ulicami: Katowicką, Chopina, pl. Matejki, Kopernika, Dąbrowskiego, Katowicką i Kościuszki z obsługą wszystkich przystanków na trasie.

Tworóg - przywrócenie obsługi przystanku

04-05-15 / godz.10.50

 

Informujemy, że z dniem 04.05.2015r. od godziny 10.00 przywraca się planową obsługę stanowiska przystankowego „Tworóg Dworzec PKP” w kierunku Tarnowskich Gór.

Zmiana rozkładu jazdy autobusów linii nr 119

28-04-15 / godz.10.09

 

W uzgodnieniu z KZK GOP w Katowicach, z dniem 4.05.2015r. przyspiesza się o 8 minut odjazd autobusu linii 119 ze Strąkowa do Katowic, równocześnie dołączając do listy obsługiwanych przystanków
„Dąbrówkę Wielką DK 94” (NŻ).

 

Przyspieszenie kursu umożliwi pasażerom skorzystanie z połączeń przesiadkowych na inne linie.

Tworóg - asfaltowanie skrzyżowania

27-04-15 / godz.13.17

 

Informujemy, że 28.04.2015r od godz. 9.05 do godz. 14.00, z powodu asfaltowania, nie będzie możliwości wjazdu w ulicę Świniowicką (ani wyjazdu) z głównego skrzyżowania w Tworogu. W tym czasie autobusy przyjeżdżające od strony Świniowic oraz jadące w kierunku tego sołectwa będą kursowały trasą objazdową przebiegającą ul. Młyńską (identycznie jak w dniu 20.04.br).

Tarnowskie Góry - zamknięcie skrzyżowania ulic Starowapiennej i Dymarskiej

27-04-15 / godz.12.43

 

Informujemy, że ze względu na roboty ziemne prowadzone w dniach 29 i 30.04.2015r na skrzyżowaniu ulic Starowapiennej i Dymarskiej w Tarnowskich Górach – Strzybnicy, nie będzie możliwości przejazdu autobusów linii 180, 614 i 780 przez to skrzyżowanie.

 

Autobusy linii 180 i 614 w Strzybnicy kursować będą dwukierunkowo ulicą Zagórską, bez przejazdu ulicą Dymarską i Starowapienną. W związku z tym, nie będą obsługiwane przystanki „Strzybnica Starowapienna” oraz „Strzybnica II” - stanowiska zlokalizowane na ul.Starowapiennej, włączony natomiast do obsługi przez te linie zostaje przystanek „Strzybnica Plac Hutnika”.

 

Trasa autobusów linii nr 780 w kursach przez Strzybnicę zostaje w ww. dni skrócona, autobus dojedzie do przystanku „Strzybnica Centrum Handlowe Gwarek”, gdzie kierowca wykona nawrót, odczeka dodatkowy postój aby następnie kontynuować jazdę, w zależności od kierunku docelowego, do „Rept Ślaskich GCR” (ul. Wiśniową) lub w stronę centrum Tarnowskich Gór włączając się w planowy rozkład jazdy.


___________________________________________________________________________________________
Wielowieś Zbrosławice Świerklaniec Tworóg Krupski Młyn Miasteczko Śląskie Mierzęcice Ożarowice Tarnowskie Góry Toszek