Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach

Strona główna

Budowa nowego dworca Promocja RPO Województwa ŚląskiegoMapa RPO Województwa Śląskiego

Zmiany rozkładów jazdy linii 87, 145, 151

26-11-2014r / godz. 10:00


Z dniem 01.12.2014r. wprowadza się zmiany w rozkładach jazdy linii nr 87, 145 i 151 na dni robocze polegające na:

 

 • przyspieszeniu kursu linii nr 87 z "Tarnowskich Gór Dworca" z godz. 6.30 na godz. 6.27, opóźnieniu kursu z godz. 15.10 na 15.15, a także opóźnieniu odjazdu autobusu z "Żyglina Kościoła" z godz. 15.35 na godz. 15.40; (wniosek pasażerów)
 • opóźnieniu odjazdów autobusu linii nr 145 z "Tarnowskich Gór Dworca" z godz. 22.03 na godz. 22.15 z równoczesnym skierowaniem go do obsługi przystanku „Miasteczko Śl. Osiedle” i z godz 22.47 na godz. 23.00. (wniosek UM Miasteczko Śląskie)
 • opóźnieniu o 2 min odjazdu linii nr 151 w trzech porannych kursach oraz kursu o godz. 14.20 z „Miasteczka Śl. Huty”. (wniosek pasażerów)

Tarnowskie Góry - remont ulicy Wyszyńskiego

17-11-2014r / godz. 8:45


Informujemy, że od 17.11.2014r godz. 9.00 na odcinku na ulicy Wyszyńskiego w Tarnowskich Górach od skrzyżowania z ul.Wyspiańskiego aż do Obwodnicy będzie obowiązywał ruch jednokierunkowy. W związku z tym wprowadza się następujące trasy objazdowe:

 

 • autobusy przejeżdżające ul. Powstańców Śląskich i Wyspiańskiego, w kierunku dworca autobusowego pojadą od Obwodnicy ulicą Gruzełki do ul. Wyspiańskiego, gdzie włączą się w planowe rozkłady jazdy.
 • autobusy przejeżdżające planowo ul. Legionów i Bytomską, w kierunku dworca autobusowego pojadą od Obwodnicy ul.Gruzełki do ul. Wyspiańskiego, a po skręcie w prawo na skrzyżowaniu z ul.Wyszyńskiego włączą się w planowe rozkłady jazdy. Ustalenie dotyczy również autobusów linii nr 135.
 • z powodu zwiększonych gabarytów autobusów linii nr 80 utrzymana zostaje trasa objazdowa obowiązująca od 10.11.br przebiegająca Obwodnicą i ul.Gliwicką. Po obsłużeniu przystanku „Tarnowskie Góry Gliwicka” autobusy tej linii włączą się na rondzie w planowe rozkłady jazdy.

 

Z braku możliwości obsługi przystanku „Tarnowskie Góry Krótka” (kierunek do centrum miasta) na ulicy Gruzełki w rejonie skrzyżowania z ul.Krótką zostanie usytuowany przystanek zastępczy.

 

Mapka

 

10-11-2014r / godz. 12:06


Z powodu braku możliwości wykonania bezpiecznego skrętu z ulicy Gruzełki w ul. Krótką przez autobusy linii nr 80, od dnia 10.11.2014r wyznacza się dla tej linii odrębną trasę objazdową przebiegającą od Starych Tarnowic Obwodnicą i ul.Gliwicką z obsługą przystanku „Tarnowskie Góry Gliwicka”.

 

07-11-2014r / godz. 9:06

 

W związku z otrzymaną informacją o wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego na odcinku ul.Wyszyńskiego w Tarnowskich Górach pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Krótką i Obwodnicą od godziny 8.30 dnia dzisiejszego tj. 07.11.2014r autobusy wszystkich linii jadące ul.Wyszyńskiego od strony Starych Tarnowic do centrum miasta kieruje się na trasę objazdową przebiegającą od Obwodnicy ulicami: Gruzełki i Krótką, do ul.Wyszyńskiego.

 

03-11-2014r / godz. 9:54

 

Informujemy, że od dnia 03.11.2014r od godz. 9.30 nastąpi kolejna reorganizacja ruchu na ul. Wyszyńskiego, związana z rozpoczęciem kolejnego etapu prac remontowych. W odniesieniu do obecnego układu komunikacyjnego zmiana polega na przywróceniu planowej obsługi przystanku „Tarnowskie Góry Krótka” obowiązującego w kierunku Starych Tarnowic (przystanek tymczasowy zostanie usunięty).

 

20-10-2014r / godz. 10:32

 

Informujemy, że od dnia 20.10.2014r od godz. 9.30 nastąpi zmiana organizacji ruchu na ulicy Wyszyńskiego w Tarnowskich Górach, wynikająca z wprowadzenia kolejnego etapu robót drogowych. W stosunku do dotychczas obowiązującego układu komunikacyjnego wprowadzone zostaną następujące zmiany:

 

 • Przystanek „Tarnowskie Góry Wyszyńskiego” obowiązujący dla kierunku Stare Tarnowice zostaje wyłączony z obsługi a w zamian uruchomiony zostaje przystanek zastępczy zlokalizowany o około 80 metrów przed skrzyżowaniem z ulicą Wyspiańskiego,
 • Przywrócona zostaje planowa obsługa przystanku „Tarnowskie Góry Wyszyńskiego” obowiązującego dla kierunku Tarnowskie Góry dworzec autobusowy z równoczesną likwidacją przystanku zastępczego.

 

29-09-2014r / godz. 14:08

 

Informujemy, że w związku ze zmianą organizacji ruchu na ulicy Wyszyńskiego w Tarnowskich Górach od dnia 29.09.2014 godz 12:00 wprowadza się następujące zmiany funkcjonowania komunikacji:

 

 • Wszystkie linie autobusowe wykonujące przejazd ulicą Wyspiańskiego kieruje się dwukierunkowo na trasę objazdową ulicami Gruzełki i Strzelców Bytomskich.
 • Przystanek „Tarnowskie Góry Krótka” dla kierunku St. Tarnowice zostaje przesunięty o około 100 metrów w kierunku skrzyżowania z Obwodnicą, a obowiązujący dla kierunku Tarnowskie Góry dworzec o około 150 metrów w kierunku ronda "Solidarność".
 • Przystanek „Tarnowskie Góry Wyszyńskiego” obowiązujący dla kierunku Tarnowskie Góry dworzec zostaje cofnięty o około 300 metrów przed skrzyżowanie z ulicą Wyspiańskiego
 • Dla linii autobusowych przejeżdżających ulicą Wyszyńskiego na całej długości tj. od Obwodnicy do ronda "Solidarność", na obecnym etapie prac, nie przewiduje się zmiany trasy a utrudnienia polegać będą na przejeździe dwóch odcinków z ruchem wahadłowym.

Zmiana rozkładu jazdy autobusów linii 85

10-11-2014r / godz. 12:13


Z dniem 20.11.2014r przekazuje się do realizacji nowy rozkład jazdy autobusów linii 85 obowiązujący w dni robocze, w którym na wniosek dyrekcji szkoły podstawowej w Tąpkowicach przyspieszono o 5 min. kurs z Pyrzowic do „Tąpkowic Szkoły” z godz. 7.38 na godz. 7.33 z równoczesną zmianą trasy nawrotu w Tąpkowicach oraz opóźniono o 7 min. odjazd autobusu z Bytomia z godz. 13.37 na godz. 13.44 umożliwiając powrót dzieci i młodzieży do domu po zajęciach w gimnazjum w Siemoni (wniosek dyrekcji gimnazjum i władz gminy).

Tarnowskie Góry - zmiana rozkładu jazdy linii 736

05-11-2014r / godz. 12:13

 


W związku ze zgłaszanymi przez dyrekcję placówek oświatowych w Strzybnicy i Rybnej wnioskami dotyczącymi przewozów dzieci i młodzieży, przekazuje się do realizacji od dnia 10.11.2014r nowy rozkład jazdy autobusu linii 736 obowiązujący w dni nauki szkolnej, w którym uwzględniono możliwość dojazdu do ww. placówek na drugą godzinę lekcyjną równocześnie wycofując kursy po godzinie 16.30.

Zmiana rozkładu jazdy autobusów linii 179

06-11-2014r / godz. 12:02

Przekazuje się do realizacji z dniem 20.11.2014r nowe rozkłady jazdy linii 179, w których wdrożono wnioski pasażerów oraz dyrekcji gimnazjum w Świerklańcu dokonując korekty czasów odjazdów autobusów w następujących kursach:

 

 • w dni robocze w kursie o godz. 14.13 z „Mierzęcic Kosmicznej” do Tarnowskich Gór wprowadzono 7 min. postój na przystanku „Świerklaniec Park” dostosowując czas odjazdu z tego przystanku do godziny zakończenia zajęć w gimnazjum w Świerklańcu,
 • w dni robocze przyspieszono o 5 min wyjazd autobusu ze Świerklańca z godz. 5.02 na 4.57 – w celu umożliwienia przesiadek na dworcu w Tarnowskich Górach,
 • w dni robocze opóźniono odjazd autobusu z Tarnowskich Gór z godz. 21.21 na godz. 21.25 tworząc połączenie przesiadkowe z linią 192 na przystanku „Świerklaniec Park”,
 • w dni wolne od pracy przyspieszono wyjazd autobusu ze Świerklańca do Mierzęcic z godz. 4.06 na godz. 4.05 oraz kursu powrotnego do Tarnowskich Gór z godz. 4.33 na godz. 4.30, umożliwiając przesiadkę na przystanku „Lasowice Osiedle” na autobus linii 614 jadący do huty w Miasteczku Śląskim.

Zbrosławice - zmiana rozkładu jazdy linii 153

31-10-2014r / godz. 14:59

 

Informujemy, że w celu ułatwienia dojazdów do miejsc pracy w Pyskowicach na godz. 6.00 , z dniem 17.11.2014r ulega przyspieszeniu z godziny 4.59 na godzinę 4.53 kurs linii 153 w dni robocze z Tarnowskich Gór do Pyskowic. Równocześnie ulega zmianie trasa przejazdu przez Pyskowice we wszystkich kursach poprzez skierowanie autobusu w ul.Wojska Polskiego i Chopina z obsługą znajdujących się tam przystanków.

Tarnowskie Góry - zmiana rozkładów jazdy autobusów linii 64, 134, 614 w dni robocze

29-10-2014r / godz. 10:32

 

W odpowiedzi na wniosek pasażerów dotyczący poprawienia koordynacji popołudniowych kursów autobusów w połączeniach do Osiedla Przyjaźń MZKP przygotował korektę rozkładów jazdy linii nr: 64, 134 i 614 na dni robocze, którą przekazuje się do realizacji z dniem 01.11.2014r. Obejmuje ona między innymi:

 

 • wprowadzenie w godzinach od 14.00 do 16.00 równego 5 min. czasu oczekiwania na przesiadkę z autobusu linii 820 na autobus linii 64,
 • dokonanie zmiany wybranych czasów odjazdu w kursach porannych linii 64, w tym 2 kursów którymi dojeżdża młodzież do szkół w centrum Tarnowskich Gór, przyspieszając ich odjazd ze Starych Tarnowic o 4 min. z godz. 7.26 i 7.28 na godz. 7.22 i 7.24. (dostosowanie połączeń przesiadkowych do odjazdu autobusów linii 820),
 • opóźnienie odjazdu autobusu linii nr 134 z Tarnowskich Gór z godz. 16.30 na godz. 16.32 z równoczesnym włączeniem do obsługi przystanku „Stare Tarnowice Litewska”,
 • opóźnienie o 5 min. kursu autobusu linii 614 z „Miasteczka Śląskiego Osiedla” z godz. 16.47 na godz. 16.52 z równoczesną zmianą trasy polegającą na włączeniu w obsługę dodatkowych przystanków: „Litewska”, „Janasa”, „Szpital”,

 

Prosimy o zgłaszanie ewentualnych uwag do wprowadzonych zmian rozkładowych ale również o potwierdzanie w punkcie obsługi pasażera na dworcu autobusowym zasadności ich wprowadzenia. W przypadku braku akceptacji obowiazujące do 31.10.br rozkłady jazdy zostaną przywrócone.


___________________________________________________________________________________________
Wielowieś Zbrosławice Świerklaniec Tworóg Krupski Młyn Miasteczko Śląskie Mierzęcice Ożarowice Tarnowskie Góry Toszek